Γιογκα

Η διδασκαλία της Yoga και οι μέθοδοι μετάδοσης της ποικίλουν κατά πολύ μεταξύ των διαφορετικών Σχολών της, των παραδόσεων της και τους Δασκάλους της. Οι παρακάτω επεξηγήσεις αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των Σπουδών μου(τι μου έχει μεταδοθεί από τους Διδασκάλους μου) και την προσωπική μου εμπειρία στη Yoga; Αυτά αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας μου.

Η Yoga μπορεί να είναι εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, πλούσια στις μεθόδους της, τεχνικές και εκτεταμένα αποτελέσματα της, που σκοπό της έχει την βελτίωση της ζωής του ατόμου.

Η πρακτική της Yoga δεν προυποθέτει συγκεκριμένες πεποιθήσεις, πιστέυω ή ικανότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιθανά είναι τόσο διαδεδομένη,  υπεράνω κάθε κουλτούρας και θρησκείας του πλανήτη μας.

Ανάμεσα σε αυτές τις ανεξάντλητες εκδοχές,  μπορούμε να “τοποθετήσουμε” τη Yoga επάνω σε μία ανευ τέλους πορείας που διαγράφεται μεταξύ των τριών ακόλουθων τομέων:

  • Yoga για Προσωπική Ενδυνάμωση

Εστιάζει στην ανάπτυξη. Χαρακτηρίζεται από πρακτικές ανάπτυξης οι οποίες αυξάνουν τα ενεργειακά επίπεδα, μεγιστοποιούν τις σωματικές λειτουργίες, αυξάνουν την αναπνευστική ικανότητα και τον έλεγχο αυτής, και συντελεί στην ανάπτυξη των νοητικών τομέων και διεργασιών.

  • Yoga για Σταθερότητα και Αυτο-Τραυματισμούς.

Εστιάζει στην διατήρηση Σωματικής και Νοητικής Υγείας και των ενεργειακών επιπέδων. Χαρακτηρίζεται από πρακτικές προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του ατόμου και της ζωής του(εργασία, οικογένεια κλπ.), προσφέροντας υποστήριξη που επιτρέπει μεγαλύτερη επίγνωση και χάρη.

  • Yoga ως μέθοδος Θεραπείας.

Εστιάζει στην αποκατάσταση της υγείας και των επιπέδων ενέργειας. Χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και εξευγενισμένες τεχνικές που απευθύνονται στοχευμένα στο άτομο και στις συνθήκες και καταστάσεις που αυτό αντιμετωπίζει. Οι πρακτικές συνηθίζεται να είναι μικρότερες χρονικά και μπορεί να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Advertisement

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s