Επικοινωνια με την Πνευματικη Σφαιρα

Ως μεταφυσικός και Πνευματική Οδηγός που καθοδηγεί και θεραπεύει τα άτομα που ζητούν βοήθεια και αφορά στα θέματα ζωής τους και στην Θεραπεία τους, το κέντρο, διενεργεί Θεραπευτικές συνεδρίες στις οποίες ο θεραπευτής επικοινωνεί με ψυχές που έχουν κάνει τη μετάβαση τους στη Πνευματική σφαίρα.
Τονίζεται ότι ο μοναδικός σκοπός αυτών των συνεδριών, είναι η απαλειφή του πόνου και η θεραπεία του ατόμου που πενθεί και έχει δυσκολία να προχωρήσει στη ζωή του. Δεν χρησιμοποιείται ως μέθοδος μελοντολογίας. Και αυτές οι συνεδρίες εμπίπτουν στη προσέγγιση που υιοθετεί το κέντρο και αφορά στους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια προκειμένου να θεραπευτούν. Το περιεχόμενο έτσι των συνεδριών αφορά αποκλειστικά στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Advertisement

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s