Πνευματικη Καθοδηγηση & Θεραπεια

Ο άνθρωπος είναι Πνεύμα εν σάρκα και έτσι όλη του η ζωή, οι πτυχές της, τα προβλήματα του και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει έχουν Πνευματική βάση. Ξεκινώντας στηριζόμενοι πάνω σε αυτή την αρχή και οικοδομώντας πάνω σε αυτή, βρίσκουμε τον σκοπό της ζωής του ατόμου, τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει και τι έχει να κάνει στο παρόν του για να βελτιώσει τη ζωή του και αναπτυχθεί.

Η Ελευθερία Παγκάλου είναι Ψυχολόγος και Πνευματική Οδηγός. Μεγάλο μέρος της θεραπευτικής της δράσης αφορά στο κομμάτι της Πνευματικής Καθοδήγησης και Θεραπείας καθώς εργάζεται ως Πνευματική Οδηγός στο Κέντρο της τα τελευταία χρόνια.

Αν χρειάζεστε καθοδήγηση στη ζωή σας, θέλετε να γνωρίζετε το σκοπό της, τις προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσετε, τα βήματα να ακολουθήσετε ή θέλετε να εξελίξετε τον εαυτό σας και να αναπτυχθείτε αντιμετωπίζοντας έτσι τη ζωή σας ως κάτι ιερό και πολύτιμο, αυτή είναι ο Θεραπευτική οδός να ακολουθήσετε.
Όποια και αν είναι τα προβλήματα σας σήμερα, οι προκλήσεις σας, η Πνευματική Καθοδήγηση & Θεραπεία θα δώσουν στη ζωή σας άλλο χρώμα βλέποντας τη μέσα από μια άλλη οπτική γωνία.
Όλες μας οι προσεγγίσεις καθοδηγούνται από Αγάπη, Σοφία, Σεβασμό, Αλήθεια, Κατανόηση, Συμπόνια, Ολοκλήρωση και έχουν ως σκοπό να σας ανυψώσουν και ενισχύσουν το θετικό σας δυναμικό.
Κομμάτι της Πνευματικής Καθοδήγησης και Θεραπείας αποτελούν οι προσεγγίσεις:
1. ΘΕΠΑ
2. Επικοινωνία με Αγγέλους
3. Θεραπεία με Αγγέλους

Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε τις πληροφορίες που αφορούν τις προσεγγίσεις(υπό κατασκευή).

 

 

Advertisement

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s