Συνεδριες εξ αποστασεως.

Οι ακόλουθες θεραπείες διεξάγονται τόσο στον Θεραπευτικό χώρο του Κέντρου όσο και εξ αποστάσεως:

  • Τεχνική Πνευματικής Απόκρισης(SRT®)
  • Τεχνική Πνευματικής Αναδόμησης(SPR®)
  • Διαυλισμός/Κανάλι
  • Πνευματική Καθοδήγηση
  • Αγγελική Θεραπεία(ATP®)
  • Επικοινωνία με την διάσταση μετάβασης των ψυχών
  • Καθαρισμός και εναρμόνιση ενεργειακών Σωματικών Κέντρων(Τσάκρας)
  • Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Σωματική εργασία
  • Ψυχοθεραπεία
  • Yoga

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω Θεραπείες και Τεχνικές παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου (Ελευθερία Παγκάλου) στο

e-mail: e_pagkalou@yahoo.gr

ή στα τηλέφωνα μας (0030)28410 24007 & (0030)697 8385177.

 

Συγκεκριμένα για την Yoga επικοινωνήστε με τον Ivan Amaral στο e-mail:

ivan8amaral@gmail.com

ή στα παραπάνω τηλέφωνα.

Advertisement

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s