Τα ανθοιαματα του Μπαχ

Τα ανθοϊάματα του Bach και η σημασία τους στην Θεραπευτική διαδικασία:

Η σημασία και σημαντικότητα και αποδοτικότητα των ανθοϊαμάτων του Bach* στην αντιμετώπιση Ψυχολογικών και νοητικών καταστάσεων έχει επισημανθεί τόσο από τον ίδιο τον Bach και όσο και από τις αναφορές του Θεραπευτών που τα εφαρμόζουν στην πρακτική τους.

Τα ανθοϊάματα είναι πεμπτουσίες ανθέων, η τελική τους σύσταση δεν περιέχει φυσικές ή χημικές ουσίες. Με τη βοήθεια τους απαλύνονται και εξισορροπούνται πολλές επιβαρυντικές ψυχολογικές και νοητικές καταστάσεις, με ασφάλεια, χωρίς επιβάρυνση για τον οργανισμό και ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στο Κέντρο μας, τα ανθοϊάματα επιφέρουν ίαση είτε χορηγούμενα μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες μας. Έχουν καταπληκτική δράση όταν επιλέγονται σωστά. Μπορούν να χορηγηθούν παράλληλα με την Ψυχοθεραπευτική θεραπεία ή/και να δωθούν συμπληρωματικά για επιπλέον υποστήριξη που ακολουθεί τις Πνευματικές μας θεραπείες. Τα ανθοϊάματα χρησιμοποιούνται ως «συνοδοιπόροι-βοηθοί-ενισχυτές» σε περιπτώσεις όπου ο σκοπός είναι η πνευματική πρόοδος και αυτοεξέλιξη.

Άλλες φορές επιλέγουμε να τα δίνουμε στην έναρξη της Θεραπείας, άλλοτε παράλληλα με αυτή και άλλοτε στο τελικό της στάδιο. Αυτό κρίνεται από τον Θεραπευτή ανά περίπτωση.

Τα ανθοϊάματα λειτουργούν θαυμάσια και με τη μέθοδο του Βιοσυντονισμού. Αρκετές φορές η χρήση τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με Βιοσυντονισμό, εξισορροπεί τα ενεργειακά κέντρα και κανάλια του σώματος χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω αγωγή αυτών. Άλλοτε είναι σημαντικό να χορηγούνται χωριστά στον θεραπευόμενο ως αγωγή που εφαρμόζεται στην καθημερινότητα του.

Τα ανθοϊάματα του Bach χρησιμοποιούνται στο Κέντρο μας εδώ και χρόνια ως μια δυνατή, ψυχολογική, φυσική, ενεργειακή παρέμβαση που παρέχει πολλές απολαβές που δεν έχει αντενδείξεις.

Αν η περιγραφή των ανθοϊαμάτων σας μαγνητίζει, συζητήστε το με την Θεραπεύτρια σας ως μια πιθανή θεραπευτική προσέγγιση κατάλληλη για εσάς.

Τα ανθοϊάματα είναι 38 και αντιμετωπίζουν πληθώρα συμπτωμάτων που εκπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες:
1. Φόβο.
2. Αβεβαιότητα.
3. Έλλειψη ενδιαφέροντος για τις συνθήκες του παρόντος.
4. Μοναξιά.
5. Υπερευαισθησία.
6. Απόγνωση και απελπισία.
7. Υπερβολική φροντίδα για το καλό των άλλων.

Βοηθούν στα ακόλουθα:
1. Φόβοι και άγχος.
2. Απαισιοδοξία, απελπισία και θλίψη.
3. Κατανόηση της πραγματικότητας, δημιουργίας και διατήρησης προσωπικών αντιλήψεων.
4. Δυσκολίες σε σχέση με το παρόν.
5. Κόπωση και εξάντληση των φυσικών δυνάμεων.
6. Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
7. Στο Θυμό, την επιθετικότητα και τις αρνητικές σκέψεις.
8. Αυτοπεριορισμό, έλλειψη αυτοσεβασμού και αποδοχής εαυτού.
9. Προβλήματα οικειότητας στις σχέσεις.
10. Εξισορρόπηση του προσωπικού ενεργειακού πεδίου.

* Ο Dr Bach υπήρξε ιατρός παθολόγος και βακτηριολόγος αρχικά. Έπειτα, ως ομοιοπαθητικός ερευνητής, έζησε και εργάστηκε στην Αγγλία(1886-1936).

Advertisement

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s