Ανακοινώνουμε την έναρξη τμημάτων Yoga (3 άτομα ανα ομάδα) τον Φεβρουάριο. Για εγγραφές και πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ivan Amaral στο τηλέφωνο 6944 454247 ή στο e mail ivan8amaral@gmail.com ή αφήστε το μήνυμα σας στο τηλέφωνο 2841024007 αναφέροντας ότι τηλεφωνείτε για την εν λόγω ανακοίνωση και ποιές ώρες μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Advertisement