Καθοδήγηση ημερών 29/4 με 30/4/15

Όλα δείχνουν πως βαδίζετε επάνω στην ενέργεια της δημιουργίας. Είστε σε αυτό το σημείο:

Υπομονής και σχεδιασμού.

Τι σημαίνει αυτό;

Είστε στο σημείο συνειδητοποίησης – απόφασης όπου τώρα καλείστε να σχεδιάσετε μπροστά ώστε να επιτύχετε το στόχο σας (μικρό ή μεγάλο). Θα σταθώ στη λέξη σχεδιασμό διότι χωρίς αυτόν, θα βρεθείτε να περπατάτε πάνω σε αγκάθια τα οποία εσείς θα έχετε δημιουργήσει ή προκαλέσει.

Η υπομονή σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την ανοχή προς τον εαυτό σας. Δηλαδή, δείξτε υπομονή και επιείκεια απέναντι στον εαυτό σας για την όποια δυσκολία στο πεδίο σχεδιασμού και χρονοκαθυστέρησης που μπορεί αυτό να επιφέρει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Ο σχεδιασμός χρειάζεται προσοχή και κατάλληλη στοχοθέτηση. Το καλό είναι ότι η ενέργεια της ημέρας αυτό ακριβώς σας βοηθά να κάνετε. Σας δίνει το χρόνο να χρονοκαθυστερήσετε! Ευφυές σύμπαν!

Όλοι εσείς που υπομονή δεν έχετε, θα έχετε να αντιμετωπίσετε μέτωπα σύγκρουσης που δεν είναι άλλα παρά ο ίδιος σας ο εαυτός!

Τι σας προτείνεται;

Πολλά πράγματα τρέχουν παράλληλα. Καλείστε λοιπόν να απλοποιήσετε στο μέγιστο τη καθημερινότητα σας ώστε να μην πιαστείτε στη παγίδα του χρόνου.

Ελευθερία Παγκάλου (c 2015)

Advertisement

Space for you request, prayer or comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s